Výzkumná centra

 data-srcset
MENU
 height

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství

 height

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Strukturní biologie a proteinové inženýrství

 height

Technopark Kralupy VŠCHT

Anorganické materiály a kompozity

 height

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

 height

CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ, s.r.o.

 height

BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Architektura a životní prostředí

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Energetické systémy budov

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Kvalita vnitřního prostředí

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Materiály a konstrukce budov

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Monitoring a řízení inteligentních budov

 height

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně

 height

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Kosmické technologie a automatizované pozemní systémy

 height

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Životní prostředí a přírodní hrozby

 height

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Vývoj léčebných a diagnostických postupů

 height

ČVUT

Centrum vozidel udržitelné mobility

 height

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 height

ELI BEAMLINES

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

 height

HiLASE

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

 height

Národní ústav duševního zdraví

 height

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

 height

SVÚM a.s.

 height

ÚJV ŘEŽ, s.r.o.

 height

Technopark Kralupy VŠCHT

Kovové konstrukční materiály

 height

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

 height

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

 height

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. a IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o.

 height

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,v.v.i.

 height

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

 height

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.